top of page
283362679_376533011167532_2372431889470089614_n.jpg

Sut y mae
Yn gweithio

Eich canllaw cam wrth gam i gael cynnyrch blasus, cynaliadwy.

Cam 1 - Prynwch eich potel wydr y gellir ei hailddefnyddio

Rydym yn gwerthu poteli gwydr 1 Litr a 500ml y gellir eu hailddefnyddio ac sy’n arbed ar blastig untro o’r archfarchnadoedd. Prynwch eich potel cyn prynu a gwnewch yn siŵr ei bod wedi'i golchi'n dda cyn ei hailddefnyddio dro ar ôl tro!

Cam 2 - Dewiswch eich blas

Gwerthir 1 litr a 500ml o laeth ac ysgytlaeth drwy'r peiriant gwerthu. Mae blasau ysgytlaeth Mefus, Siocled, Banan a Cherry Du ar gael bob dydd, gyda 2 flas ysgytlaeth arbennig yn newid yn wythnosol. Mae dros 50 o brydau arbennig wythnosol sy'n amrywio o siocled mint i flas candy fflos, felly cadwch lygad ar einBwydlen am y blasau unigryw diweddaraf!

Cam 3 - Talu gan ddefnyddio digyswllt

Mae ein dau gwt pren wedi eu lleoli ar fuarth y fferm, yn dal y llefrith, ysgytlaeth, coffi caffi a pheiriannau gwerthu cynnyrch bwyd lleol. Mae pob un o'r peiriannau yn ddigyffwrdd, felly gallwch chi wasanaethu'ch hun pryd bynnag y bo'n gyfleus i chi!

bottom of page