top of page

Ein 
Stori

dji_export_1648302902839_3.jpg

Lleolir Llwyn Banc yng nghanol prydferthwch Dyffryn Clwyd rhwng Dinbych a Rhuthun. Mae’r teulu Hughes wedi bod yn ffermio yn Llwyn Banc ers dros 100 mlynedd. Rhwng y 60au a'r 80au, fe wnaethom ddosbarthu'r rownd laeth leol. Nawr mae'r 3ydd a'r 4edd genhedlaeth yn profi llaeth lleol gyda thro modern ar ffurf peiriant gwerthu hunanwasanaeth.

 

Mae ein fferm yn gartref i 120 o wartheg Holstein Frisian, du a gwyn. Mae ein buchod yn cael eu cadw dan do yn ystod misoedd oer y gaeaf ac yn pori y tu allan yn yr haf.

 

Mae'r holl laeth yn cael ei basteureiddio ar y fferm, sy'n golygu bod y llaeth yn mynd o laswellt i wydr mewn 0 milltir, heb unrhyw allyriadau cludiant.

llaethdy llan rhys.jpg
bottom of page